Przegląd powypadkowy

Choć liczba poszkodowanych w wypadkach drogowych zmniejsza się, to w dalszym ciągu liczba zdarzeń drogowych utrzymuje się na wysokim poziomie. Dlatego właściciele samochodów powinni znać najważniejsze kwestie dotyczące przeglądów powypadkowych, w tym kiedy należy wykonać przegląd powypadkowy i jaka jest jego cena.

Kiedy należy wykonać przegląd powypadkowy

Przegląd powypadkowy samochodu to inaczej badanie techniczne dodatkowe i badanie pokolizyjne. Kiedy należy go wykonać? Co do zasady przegląd powypadkowy przeprowadzany jest po szkodzie komunikacyjnej. To znaczy wtedy, kiedy doszło do zdarzenia drogowego – wypadku lub stłuczki. Warto wiedzieć, że badanie techniczne powypadkowe przeprowadzane jest tylko wtedy, kiedy kolizja była na tyle poważna, że dopuszczenie uszkodzonego samochodu mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, dodatkowe badanie techniczne po wypadku przeprowadza właściciel samochodu, „który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

Kto zleca dodatkowy przegląd powypadkowy?

O konieczności zrobienia dodatkowego badania technicznego po wypadku decydują służby, w tym przede wszystkim policja, która ocenia stan auta po przybyciu na miejsce zdarzenia. Jeśli uszkodzenia są drobne i nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, policja dopuszcza auto do ruchu. Jeśli jednak służby mają wątpliwości, co do stanu pojazdu, mogą skierować właściciela pojazdu na wykonanie przeglądu powypadkowego samochodu. Warto wiedzieć, że poważne usterki pojazdu mogą skutkować zatrzymaniem przez policję dowodu rejestracyjnego samochodu. Dokument jest wówczas zwracany po pozytywnym przejściu przeglądu w stacji kontroli pojazdów.

Czy auto po stłuczce przejdzie przegląd?

To, czy samochód po stłuczce przejdzie przegląd powypadkowy uzależnione jest od rozmiaru szkód i prawidłowego ich usunięcia. Najczęściej jednak auto przechodzi przegląd powypadkowy samochodu po usunięciu szkód. Warto pamiętać o kilku kwestiach. Zrobienie dodatkowego badania technicznego po wypadku nie zwalnia właściciela pojazdu z obowiązku zrobienia przeglądu technicznego zgodnie z terminem wskazanym w dowodzie rejestracyjnym. Co ważne, właściciel musi zrobić obowiązkowe badanie techniczne nawet jeśli jego termin jest następnego dnia po przeglądzie powypadkowym. Jaka jest kolejność wykonywania przeglądów? Co do zasady najpierw powinien mieć miejsce przegląd powypadkowy, a następnie obowiązkowe badanie techniczne.

Co jest sprawdzane podczas dodatkowego przeglądu?

Każdego właściciela pojazdu po kolizji stresuje przegląd powypadkowy. Dlatego warto wiedzieć, co sprawdzają podczas dodatkowego przeglądu powypadkowego samochodu na stacji kontroli pojazdów. Diagnosta sprawdzi przede wszystkim prawidłowość napraw wykonanych w samochodzie. To znaczy, że pracownik stacji kontroli pojazdów sprawdzi, czy samochód nie posiada usterek, które po dopuszczeniu auta do ruchu nie zagroziłyby bezpieczeństwu ruchu drogowemu. Poza tym, diagnosta sprawdzi podczas dodatkowego badania technicznego po wypadku geometrię kół. Ponadto, badanie obejmuje wszystko to, co podczas obowiązkowego przeglądu technicznego. Nieco bardziej złożone jest badanie techniczne powypadkowe samochodu wyposażonego w instalację LPG.

Ile kosztuje przegląd powypadkowy?

Właściciele aut po kolizji powinni wiedzieć, ile kosztuje przegląd powypadkowy samochodu. Badanie techniczne dodatkowe wiąże się z obowiązkową opłatą. Pobiera ją stacja kontroli pojazdów. Co do zasady koszt przeglądu powypadkowego uzależniony jest od rodzaju samochodu. Standardowo przegląd powypadkowy kosztuje 95 zł, na co składa się opłata podstawowa w wysokości 94 zł i opłaca CEPiK w wysokości 1 zł. Droższe będzie jednak badanie powypadkowe pojazdu z lpg. Ile kosztuje przegląd powypadkowy samochodu z instalacją gazową? Koszt przeglądu powypadkowego pojazdu z instalacją lpg wynosi 162 zł. Natomiast przegląd instalacji gazowej, który wykonuje firma posiadająca uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego wiąże się z opłatą w wysokości ok. 300 zł.

Kto płaci za przegląd po wypadku?

Koszty dodatkowego badania technicznego po wypadku zwracane są z ubezpieczenia OC sprawcy oraz autocasco należącego do właściciela uszkodzonego pojazdu. Warto jednak mieć na względzie, że sprawca kolizji, którego pojazd nie posiadał aktualnego badania technicznego będzie musiał zwrócić koszty badania technicznego powypadkowego ubezpieczycielowi.

Czy po szkodzie całkowitej trzeba zrobić badanie techniczne?

Wszystko zależy od sytuacji. Zgodnie z prawem nic nie stoi na przeszkodzie, aby samochód ze szkodą całkowitą został dopuszczony do ruchu drogowego. Aby tak było, właściciel pojazdu musi się udać na badanie techniczne i przejść je pozytywnie.

Pozostałe z kategorii