Przegląd ciągnika rolniczego

Niektórych może zaskoczyć to, że okresowe badanie techniczne przeprowadza nie tylko właściciel samochodu osobowego lub ciężarowego, ale również właściciel traktora. Oczywiście przegląd ciągnika rolniczego przeprowadzany jest na stacjach kontroli pojazdów takich jak ta w Motorpol Wrocław i przebiega w analogiczny sposób do badania technicznego pojazdu osobowego. Kary za brak badania technicznego mogą być dotkliwe, dlatego poniżej wyjaśniamy, na czym polegają przeglądy techniczne pojazdów rolniczych, ile kosztuje przegląd ciągnika i co ile trzeba go robić.

Co to jest przegląd ciągnika?

Przegląd rejestracyjny, a właściwie okresowe badanie techniczne to obowiązek każdego właściciela pojazdu. Wykonuje się je na stacjach diagnostycznych, a wynik badania stanowi potwierdzenie, że pojazd jest zdolny do uczestniczenia w ruchu drogowym i nie stanowi zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Dotyczy to również ciągników rolniczych.

Gdzie wykonuje się przegląd ciągnika rolniczego? Przegląd traktora wykonywany jest na specjalnych stacjach diagnostycznych. Przy czym w przypadku ciągników o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony stan techniczny ciągników sprawdza się na podstawowej stacji kontroli pojazdów. W przypadku traktorów posiadających większą masę, okresowe badanie techniczne prowadzone jest w okręgowych stacjach kontroli pojazdów.

Ile kosztuje przegląd ciągnika rolniczego? 

Jadąc na stację diagnostyczną, warto wiedzieć, ile kosztuje przegląd na ciągnik rolniczy. Koszt przeglądu traktora jest niższy niż koszt badania technicznego samochodu osobowego. Standardowy przegląd ciągnika rolniczego kosztuje jedynie 62 zł. Do tego trzeba oczywiście doliczyć opłatę ewidencyjną CEPiK, która wynosi 1 zł.

Jednak, to ile ostatecznie kosztuje przegląd na ciągnik rolniczy uzależnione jest od tego, czy będzie on bezusterkowy. Dlaczego? Ponieważ w przypadku wykrycia niektórych usterek, tj. takich, które mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, diagnosta skieruje właściciela traktora na ich usunięcie. Z kolei po usunięciu usterek właściciel ciągnika rolniczego zobowiązany jest ponownie zgłosić się do stacji kontroli pojazdów celem ponownej kontroli. Co ważne, w przypadku ponownego przeglądu ciągnika, właściciel traktora płaci tylko za sprawdzenie problematycznych części lub układów, które wcześniej były uszkodzone. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w traktorze, w którym stwierdzono usterki poziomu hałasu wynosi 20 zł. Taki sam koszt jest ponownej weryfikacji skuteczności działania hamulców.

Co ile wykonywać przegląd ciągnika? 

Przepisy prawa regulują to, jak często trzeba zgłaszać się na przegląd ciągnika. Co ile właściciel traktora musi zjawiać się na stacji kontroli pojazdów? Wszystko zależy od wieku ciągnika. Właściciel musi pamiętać po zakupie nowego traktora, że pierwszy przegląd ciągnika rolniczego należy wykonać w ciągu 3 lat od daty pierwszej rejestracji pojazdu. Z kolei kolejny przegląd traktora musi być wykonany po 2 latach, a kolejny po następnych dwóch latach. 

Przegląd techniczny ciągnika rolniczego po terminie 

Oczywiście przeglądy techniczne pojazdów rolniczych powinno się przeprowadzać zawsze terminowo. Co jednak w sytuacji, kiedy przegląd na traktor został wykonany po terminie? Po pierwsze, jeśli służby uprawnione do kontroli pojazdów, a więc przez Policję lub Inspekcję Transportu Drogowego, sprawdzą ważność przeglądu technicznego pojazdów rolniczych, a ten nie będzie zrobiony, mogą ukarać właściciela traktora mandatem w wysokości od 1500 do 5000 zł. Przed zmianą przepisów była to kwota 500 zł. Dodatkową karą jest zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Oczywiście właściciel ciągnika rolniczego będzie zobowiązany do udania się na stację kontroli pojazdów w celu wykonania zaległego przeglądu na traktor.

Co jest sprawdzane podczas badania technicznego traktora?

Procedura przeglądu samochodu przebiega w taki sam sposób, jak badanie techniczne ciągnika rolniczego. Co sprawdzają na stacji diagnostycznej? Przegląd ciągnika rolniczego rozpoczyna się od identyfikacji traktora. Co to oznacza? Diagnosta w pierwszej kolejności sprawdza zgodność numerów w dokumentach z numerami na ciągniku rolniczym, czyli czy właściciel traktora nie próbuje oszukać stacji podstawiając na badanie cudzy traktor. Jeśli wszystko się zgadza, diagnosta przystępuje do okresowej kontroli technicznej ciągnika. Przegląd traktora ma na celu stwierdzenie, czy nie jest on zagrożeniem dla ruchu drogowego. Wiąże się to z dokładnym sprawdzeniem stanu technicznego traktora. Badany jest przede wszystkim stan ogumienia, praca silnika i obecność ewentualnych wycieków. Poza tym, diagnosta ocenia również stan, wydajność i sprawność układu hamulcowego, kierowniczego i prawidłową pracę układu wydechowego. Badaniu podlega również stan zawieszenia i prawidłowe działanie oświetlenia oraz ustawienie świateł. Ponadto, przegląd traktora obejmuje również sprawdzenie, czy klakson działa w sposób prawidłowy oraz czy traktor spełnia normy toksyczności spalin.

Pozostałe z kategorii