Pierwszy przegląd nowego samochodu

Każdy właściciel auta wie, że trzeba robić badanie techniczne samochodu. Najczęściej wykonywane jest raz w roku. A kiedy trzeba przeprowadzić pierwszy przegląd nowego samochodu? Okazuje się, że zgodnie z prawem właściciele nowego pojazdu muszą go zrobić dopiero po 3 latach od zakupu. Co jeszcze warto wiedzieć na temat pierwszego przeglądu nowego samochodu?

Czy nowy samochód musi przejść przegląd?

Przegląd, rozumiany jako badanie techniczne samochodu, musi przejść każdy samochód. Niewiele osób wie jednak, czy przegląd techniczny nowego auta jest obowiązkowy. Okazuje się, że nie ma znaczenia wiek samochodu. Dlaczego? Bo dzięki przeglądowi można sprawdzić, czy dany pojazd nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym i powinien zostać dopuszczony do jazdy po polskich drogach.

Prawo narzuca na właścicieli pojazdów obowiązek przeprowadzania go w określonych odstępach czasu. Termin robienia przeglądu technicznego uzależniony jest od wieku samochodu. Warto pamiętać o terminowym robieniu badania technicznego, bo kary za brak przeglądu są dotkliwe. Badanie techniczne samochodu ma miejsce na stacjach kontroli pojazdów. Tam też odbywa się przegląd nowych samochodów. Trzeba wspomnieć, że istnieją podstawowe i okręgowe stacje kontroli pojazdów. Różnią się one zakresem przeprowadzanych badań.

Przegląd gwarancyjny a badanie techniczne

Obok obowiązkowego przeglądu technicznego auta, niektórzy właściciele pojazdów będą musieli przechodzić przegląd gwarancyjny. Jest on przeprowadzany niezależnie od badania technicznego. W przeciwieństwie do badania technicznego nowego auta, jego celem jest zachowanie gwarancji producenta. Opiera się na wykonaniu czynności, które zawiera umowa gwarancyjna z daną marką samochodów. Najczęściej będą to usługi związane z wymianą filtrów i olejów. Przeglądy samochodowe trzeba robić zgodnie z warunkami umowy gwarancyjnej. Warto wiedzieć, że wbrew obiegowej opinii, właściciele nowych samochodów mogą zrobić przegląd gwarancyjny w dowolnych serwisach samochodowych. To znaczy, że nie mają obowiązku robienia ich w autoryzowanych serwisach samochodowych. Przy czym należy sobie zdawać sprawę z tego, że producent może zakwestionować przeprowadzone podczas badania w nieautoryzowanym serwisie czynności oraz stosowane przez tamtejszego mechanika części zamienne. Konsekwencje mogą być poważne – w takim przypadku właścicielowi może grozić utrata gwarancji producenta.

Kiedy wykonać pierwszy przegląd nowego auta?

Po ilu latach trzeba zrobić pierwszy przegląd nowego samochodu? Zgodnie z prawem pierwszy przegląd nowego samochodu należy przeprowadzić przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji auta. Przepisy nie precyzują jednak, kiedy dokładnie musi odbyć się przegląd nowego samochodu. Można zatem założyć, że ustawodawca pozostawił właścicielowi w tym zakresie pewną dowolność. Zatem to, po ilu latach należy zrobić przegląd nowego samochodu zależy w pewnym stopniu od właściciela pojazdu. Kiedy pierwszy przegląd techniczny nowego samochodu? Mogą to być zarówno 2 lata, jak i 3 lata. Najważniejsze jest, aby nie przekroczyć 3-letniego okresu na wykonanie badania.

Co ile robi się przegląd nowego samochodu?

O ile pierwszy przegląd techniczny nowego auta robi się w ciągu trzech lat od jego rejestracji, o tyle drugi przegląd przeprowadzany jest po dwóch latach od pierwszego przeglądu technicznego nowego auta. Oznacza to, że drugi przegląd robiony jest przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji pojazdu. Następne przeglądu samochodowe przeprowadzane są co roku.

Właściciele powinni przestrzegać terminów wykonywania badań technicznych samochodów, nawet jeśli jest to przegląd nowego auta i właściciele są przekonani, że ich samochód jest w pełni sprawny. Dlaczego jest to ważne? Bo mandaty za brak ważnego badania technicznego są dotkliwe. Aktualnie właściciel, który nie ma ważnego pierwszego przeglądu rejestracyjnego może dostać mandat w wysokości od 1500 do 5000 zł. A ostatecznie i tak będzie musiał udać się na stację diagnostyczną zrobić przegląd samochodu, za co zapłaci dwukrotność opłaty. Co jest potrzebne do przeglądu samochodu? Potrzebny jest jedynie dowód rejestracyjny, a w przypadku jego braku – karta pojazdu.

Ile kosztuje pierwsze badanie techniczne auta?

Cena badania technicznego osobówki jest taka sama dla wszystkich samochodów osobowych. To znaczy, że bez względu na to, którą stację kontroli pojazdów pojedziesz, zapłacisz tyle samo. Stawki przeglądu ustalane są przez Ministerstwo Infrastruktury. Ile kosztuje pierwszy przegląd nowego samochodu? Badanie techniczne nowego pojazdu kosztuje standardowo 99 zł. Cena ta jednak ulega zmianie w zależności od paliwa, na które jeździ, wielkości, przeznaczenia, a nawet posiadania haka. Pierwszy przegląd w nowym samochodzie z hakiem holowniczym wynosi 134 zł. Na cenę składa się opłata podstawowa za przegląd samochodowy w wysokości 99 zł oraz 35 zł za sprawdzenie haka holowniczego. Z kolei pierwszy serwis nowego samochodu i przegląd nowego auta na gaz wynosi 162 zł. Na to składa się 98 zł opłaty podstawowej, 1 zł za ewidencję w CEPiK oraz 63 zł za badania specjalistyczne instalacji gazowej.

Jak zarejestrować nowy samochód kupiony w salonie?

Warto wiedzieć, że od dwóch lat, właściciel nowego samochodu kupionego w salonie samochodowym może go zarejestrować za pośrednictwem przedstawiciela biura sprzedaży. Do tego wystarczy mu pisemne upoważnienie od nabywcy samochodu.

Jak wygląda standardowa procedura rejestracji nowego samochodu? Właściciel pojazdu rejestruje auto czasowo na 30 dni. Następnie, w zależności od wybranej opcji, właściciel czy pracownik salonu samochodowego, otrzyma decyzję o rejestracji czasowej, pozwolenie czasowe, tablice rejestracyjne. Jeśli 30-dniowy termin okaże się niewystarczający do wydania powyższych dokumentów, właściciel powinien udać się do urzędu celem wydłużenia rejestracji czasowej o kolejne 14 dni. Warto wiedzieć, że jeśli upłynie termin rejestracji czasowej, właściciel nie będzie mógł poruszać się pojazdem po drogach.

Opłata za dowód rejestracyjny i komplet znaków legalizacyjnych wynosi 85 zł. Z kolei opłata za pozwolenie czasowe go wydatek w wysokości 13,50 zł. Natomiast opłata za tablice rejestracyjne samochodu osobowego wynosi 80 zł, z kolei indywidualne tablice to koszt 1000 zł.

Co jest potrzebne do rejestracji nowego auta z salonu?

Właściciele nowych samochodów muszą pamiętać o rejestracji pojazdu. W tym celu muszą się udać do wydziału komunikacji starostwa powiatowego właściwego dla miejsca zameldowania nowego właściciela. A jeśli auto kupione jest na firmę, należy się udać do wydziału komunikacji starostwa powiatowego, na którego obszarze właściwości znajduje się siedziba danego przedsiębiorstwa. Właściciele muszą pamiętać o tym, aby zabrać ze sobą kartę pojazdu, świadectwo homologacji, wniosek o rejestrację auta i fakturę zakupu. Konieczne jest również dostarczenie do starostwa potwierdzenia zapłaty akcyzy lub cła przez dealera oraz polisy OC.

Pozostałe z kategorii