LiveChat z .BespokeChat – Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Motorpol Wrocław Sp. z o.o., al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@motorpolwroclaw.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w ramach realizacji umowy – zapytania przesłanego osobiście przez LiveChat,
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora działań aż do momentu wniesienia sprzeciwu, maksymalnie 6 miesięcy; do badania satysfakcji Klienta,
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Źródło danych: zapytanie kierowane przez LiveChat, obsługa zapytań realizowana przez BespokeChat sp. z o.o. ul. Babiego Lata 13B/2C 53-020 Wrocław,
  8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.