Rekrutacja
ogólna

APLIKUJ
Wypełnij
Formularz
aplikacyjny

Informacja dla kandydata do pracy:
1. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Osoby, których oferty zostaną negatywnie rozpatrzone, nie będą o tym poinformowane, a dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku wyrażenia przez kandydata do pracy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji – dokumenty aplikacyjne zostaną pozostawione w siedzibie spółki – w celu przeprowadzenia kolejnej rekrutacji – przez okres 6 miesięcy.

    Załącz CV (max. waga pliku - 3MB)
    Wybierz plik