Volkswagen ID.3 na czele zrównoważonego rozwoju

Motoryzacja odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym społeczeństwie, ale jednocześnie wiąże się z wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska. W obliczu narastającego kryzysu klimatycznego, producenci samochodów muszą podjąć odpowiedzialność za zmniejszenie negatywnego wpływu pojazdów na środowisko naturalne. Marka Volkswagen od lat stoi na czele tych zmian, dążąc do zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych rozwiązań, które minimalizują ilość CO2. Wizytówką tych zmian jest Volkswagen ID.3.

Co to jest bilans ekologiczny?

Na każdym etapie cyklu życia samochodu emitowane jest CO2. Marka Volkswagen dąży do neutralnego bilansu jego emisji, dlatego optymalizuje swoje procesy tak, aby maksymalnie zredukować emisje dwutlenku węgla. Kluczowe jest, aby eksperci motoryzacyjni zajmujący się zoptymalizowaną produkcją, precyzyjnie określali jego emisję. W tym celu wykorzystuje się bilans ekologiczny, zwany również oceną cyklu życia (Life Cycle Assessment). Metoda ta, zgodna z normami ISO, umożliwia szczegółową analizę komponentów pojazdu i ocenę, w jaki sposób samochód oddziałuje na środowisko na każdym etapie cyklu swojego życia. Od pozyskiwania surowców, przez produkcję, montaż i użytkowanie, aż po recykling materiałów.

W analizie uwzględnia się różne kategorie oddziaływania. W tym emisję dwutlenku węgla i pochodnych gazów, które jest przeliczana na ekwiwalenty CO2. Dzięki temu wskaźnikowi można porównać wpływ wszystkich gazów cieplarnianych na klimat.

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

W trakcie każdego etapu produkcji podzespołów i części samochodowych pracownicy Volkswagen korzystają z dedykowanego oprogramowania, aby określić emisje na podstawie standardowych wartości średnich. Jednak w przypadku energochłonnych procesów, takich jak produkcja ogniw akumulatorowych dla modelu ID.3, używane są konkretne dane dostarczane przez dostawców, co nazywamy specyficznym bilansem ekologicznym. Dzięki temu podejściu można dokładnie monitorować skutki działań marki oraz rzeczywistą ilość CO2, która musi zostać zneutralizowana. Wyniki bilansu energetycznego są weryfikowane przez niezależną instytucję TÜV Nord, która przyznaje odpowiedni certyfikat.

Ekologiczne rozwiązania

Aby osiągnąć lepszy bilans ekologiczny w porównaniu z samochodami spalinowymi, głównym zadaniem marki Volkswagen jest wyeliminowanie dwutlenku węgla podczas produkcji. Model ID.3 tak samo jak np. ID.4 mają neutralny bilans emisji CO2.

Do ekologicznych rozwiązań należy na przykład stosowanie energii ze źródeł odnawialnych. Dzieje się tak zarówno przy produkcji ogniw akumulatorowych, jak i w zakładach w Zwickau, gdzie jest produkowany ID.3. Ponad to odlewnia Volkswagen w Poznaniu, jako pierwsza fabryka w Polsce, wykorzystała technologię odzysku ciepła z procesów produkcyjnych. Pozwoliło to do ogrzania pobliskiego szpitala i budynków mieszkalnych. Dzięki ciepłu z odlewni ogrzewanych jest 2.000 pobliskich mieszkań.

Niemożliwe do uniknięcia emisje CO2 od produkcji do momentu przekazania nabywcy, określone w bilansie ekologicznym. Zostają one równoważone przez certyfikowane projekty mające na celu ochronę klimatu.

Volkswagen ID.3 – Twój wkład w ochronę klimatu

Porównanie różnych bilansów ekologicznych przez cały cykl życia produktu pokazuje, że ID.3 pod względem emisji dwutlenku węgla wypada zdecydowanie lepiej, niż porównywalny model z silnikiem spalinowym. I to nie tylko w przypadku ładowania prądem ze źródeł odnawialnych, ale też takim pochodzącym z innych źródeł.

Wyniki bilansu ekologicznego samochodów elektrycznych w pełni odzwierciedlają aktualną sytuację. Istnieje jeszcze wiele możliwości dalszego obniżania emisji CO2 w całym cyklu życia pojazdu. W fazie eksploatacji poprzez rozbudowę infrastruktury energii ze źródeł odnawialnych, a także w fazie produkcji. Użytkowanie elektrycznego samochodu daje szanse, na całkowitą redukcję emisji CO2 w fazie eksploatacji, dzięki wykorzystaniu do ładowania prądu ze źródeł odnawialnych.

Potencjał przyszłości

Grupa Volkswagen ściśle współpracuje ze swoimi dostawcami, aby jeszcze bardziej zredukować emisję dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw. W tym celu stosuje zieloną energię i materiały pochodzące z recyklingu. Minimalizowanie emisji CO2, przez udział w certyfikowanych projektach mających na celu ochronę klimatu jest rozwiązaniem tymczasowym. Priorytetem marki jest stopniowe wyeliminowanie tej emisji do zera.

Podsumowując, model ID.3 jest pionierem zrównoważonego rozwoju motoryzacji, stawiającym nowe standardy ekologicznej produkcji samochodów. Inicjatywy tej marki inspirują innych producentów motoryzacyjnych do podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska. Odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń idzie w parze z sukcesem biznesowym, a Volkswagen udowadnia, że te cele są osiągalne.

Ty też możesz mieć swój wkład w ochronę klimatu. Sprawdź modele elektryczne Volkswagen dostępne od ręki w salonie Motorpol Wrocław.

Pozostałe z kategorii