Regulamin akcji promocyjnej

Regulamin Akcji

„Pomagamy Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jaszkotlu”

 

Motorpol Wrocław Sp. z o.o., al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000510619, NIP: 899274076 (zwana dalej Organizatorem) organizuje akcję promocyjną o nazwie: „Pomagamy Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jaszkotlu” (zwaną dalej Akcją), na następujących zasadach:

 

  1. ogłoszenie Akcji jest dokonane na stronie WWW Organizatora oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia  w salonie sprzedaży samochodów przy al. Karkonoskiej 81 we Wrocławiu;
  2. Akcja skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (adresat Akcji zwany jest dalej Klientem);
  3. przystąpienie do Akcji przez Klienta jest dobrowolne;
  4. Akcja polega na umożliwieniu Klientom nabycia na preferencyjnych warunkach cenowych (z rabatem cenowym) oleju do samochodu (oleju silnikowego, oleju do skrzyni biegów) poprzez sklep internetowy Organizatora www.sklep.motorpolwrocław.pl po wpisaniu kodu rabatowego POMAGAM, przy czym część dochodu pochodząca z tej sprzedaży tj. w wysokości 2 zł za każdy sprzedany 1 litr oleju zostanie przez Organizatora przekazana Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jaszkotlu.
  5. Wysokość rabatu dla Klienta na dany olej jest określona w sklepie internetowym.
  6. Akcja trwa do dnia 20 stycznia 2020 r. lub do wyczerpania olejów przeznaczonych do sprzedaży w ramach niniejszej Akcji. Dostępność olejów w ramach Akcji jest określona w sklepie internetowym (po wpisaniu kodu rabatowego POMAGAM w przypadku dostępności olejów będą one oznaczone jako dostępne wraz ze wskazaniem wysokości rabatu dla Klienta).
  7. Po zakończeniu Akcji, Organizator zobowiązuje się przekazać Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jaszkotlu 2 zł za każdy sprzedany litr oleju w ramach Akcji, chyba że obdarowany odmówi przyjęcia pomocy (na decyzje obdarowanego Organizator nie ma wpływu). Wyniki z Akcji Organizator ogłosi na swojej stronie WWW.  
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji w każdym czasie (przez ogłoszenie na stronie WWW Organizatora oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia  w salonie sprzedaży samochodów przy ul. Al. Karkonoska 81 we Wrocławiu), z tym iż nie wpływa to na zobowiązania powstałe do chwili odwołania tj. Klient w okresie obowiązywania Akcji jest uprawniony do nabycia oleju po preferencyjnych cenach a Organizator jest zobowiązany do przekazania Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jaszkotlu dochód z tej sprzedaży w wysokości 2 zł za każdy sprzedany litr oleju. 
  9. Akcja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. z dniem 27 grudnia 2019 roku.